Privacyverklaring

We verwerken privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Daarom acht Voedselbron Graauw een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wie zijn wij?

De Voedselbron Graauw is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de later in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats en land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening gegevens
 • Reserverings- en boekingsinformatie (data, locatie, prijs, reisgezelschap e.d.)
 • De inhoud van e-mails, chats, aantekeningen naar aanleiding van (telefoon)gesprekken
 • Wanneer u onze website bezoekt dan wel onze online nieuwsbrieven ontvangt, kunnen we uw websitegebruik en surfgedrag vastleggen. Daarnaast houden we bij of u onze e-mails opent.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen de hiervoor genoemde persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Wij verzamelen de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een tent of huis boekt, een product koopt in de winkel, een rondleiding aanvraagt, een kookworkshop volgt, aan een diner deelneemt en zich registreert voor onze online nieuwsbrieven of contact opneemt / chat met ons
 • Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën
 • Wij ontvangen ook informatie van websites van derden die met ons gelinkt zijn. Deze informatie is echter anoniem en niet te herleiden naar een persoon.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Uw verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken zijn:

 • Boeken van uw vakantie of aanmelden voor een activiteit
  Wanneer u bij ons uw vakantie boekt of u voor een activiteit aanmeldt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens
 • Marketing
  Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
  – per e-mail
  – via social media
 • E-mail
  Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een boekingsaanvraag te doen middels een e-mailadres. Daarbij verstrekt u uw e-mailadres. De e-mailadres die u ons toestuurt, worden wettelijk maximaal 7 jaar bewaard.
 • Nieuwsbrief
  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
 • Mogelijke marketingacties en communicatie
  Wij gebruiken uw gegevens om met u in contact te treden over een door u geboekte vakantie of activiteit (en in geval van mogelijke klachten of vragen uwerzijds), dan wel u benaderen voor een marketingactie, zoals kortingen en aanbiedingen.
 • Statistisch onderzoek
  Wij gebruiken uw data om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten en het meten van klanttevredenheid.
 • Verstrekking aan derden (partners en overheden)
  Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast dienen wij gegevens door te geven aan overheden onder andere ten behoeve van de toeristenbelasting.
 • Terugstorten gelden
  Uw bankrekening gegevens gebruiken wij om u, indien van toepassing, geldbedragen terug te storten. Dit is onder andere van toepassing als u borg heeft gestort bij het boeken van uw Voedselbron Graauw.

Beveiliging en bewaring

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd. Ook op alle pagina’s waar u e-mailadres achterlaat.

Bewaartermijnen

We bewaren de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Overige zaken

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van Voedselbron Graauw kunt u contact met ons opnemen per e-mail info@voedselbrongraauw.nl, per telefoon: 0031 (0)6 25170364 of per post Dwarsstraat 9, 4569 PB Graauw